Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

Map

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หรือ สนามบินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เดิมทีสนามบินอุบลราชธานี เป็นสนามบินที่ใช้งานมาตั้งแต่ครั้งสงครามเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีเวียดนาม ตั้งอยู่ในบริเวณกองบิน 21 กองทัพอากาศมีพื้นที่ทั้งหมด 3,876 ไร่ และได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติในยุคสมัยพลเอกชาติชาย เนื่องจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์มีความสำคัญ และเป็นความคาดหวังที่จะให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอินโด จีน

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี


ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หรือ สนามบินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


เดิมทีสนามบินอุบลราชธานี เป็นสนามบินที่ใช้งานมาตั้งแต่ครั้งสงครามเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีเวียดนาม ตั้งอยู่ในบริเวณกองบิน 21 กองทัพอากาศมีพื้นที่ทั้งหมด 3,876 ไร่ และได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติในยุคสมัยพลเอกชาติชาย เนื่องจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์มีความสำคัญ และเป็นความคาดหวังที่จะให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอินโด จีน


ผลการวิจัยของไจก้า (JICA) ระบุว่าสนามบินอุบลราชธานี มีความเหมาะสมกับการเป็นฮับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ในอดีตการบินไทยเคยมีเที่ยวบินอุบลราชธานี ไป เวียดนาม) โดยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้สร้างเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่มาตั้งแต่อดีต (คือรองรับเที่ยวบินได้สูง และรองรับจำนวนผู้โดยสารได้สูง รวมไปถึงมีพื้นที่อาคารผู้โดยสารที่ใหญ่มาตั้งแต่ก่อสร้างในอดีต)