Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

ท่าอากาศยานปาย

Map

ท่าอากาศยานปาย หรือ สนามบินปาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาขึ้นจากความคิดริเริ่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวของปาย รันเวย์เก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกเก็บรักษา ไว้ใช้งานเป็นลานบินชั่วคราวสำหรับลำเลียงเสบียงอาหารทหารส่วนกลาง ท่าอากาศยานปายตั้ง อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 71 ไร่ พร้อมรันเวย์ กว้าง 18 เมตร ยาว 710 เมตร และเทอร์มินอลขนาดเล็กเพื่อรองรับผู้โดยสาร โดยสนามบินขนาดย่อมแห่งนี้มีรถดับเพลิงขนาด 2,000 ลิตร และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชียวชาญจากท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ท่าอากาศยานปาย
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

ท่าอากาศยานปาย


ท่าอากาศยานปาย หรือ สนามบินปาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาขึ้นจากความคิดริเริ่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวของปาย รันเวย์เก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกเก็บรักษา ไว้ใช้งานเป็นลานบินชั่วคราวสำหรับลำเลียงเสบียงอาหารทหารส่วนกลาง


โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้ามาควบคุมดูแล และผลักดันให้ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการรับรองทางการค้า และอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานได้รับการตกแต่งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของปาย และเที่ยวบินประจำวันดำเนินการโดยสายการบิน เอส จี เอ เท่านั้น


ท่าอากาศยานปายตั้ง อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 71 ไร่ พร้อมรันเวย์ กว้าง 18 เมตร ยาว 710 เมตร และเทอร์มินอลขนาดเล็กเพื่อรองรับผู้โดยสาร โดยสนามบินขนาดย่อมแห่งนี้มีรถดับเพลิงขนาด 2,000 ลิตร และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชียวชาญจากท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนการเดินทาง

ท่าอากาศยานปายตั้ง อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร