Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

ท่าอากาศยานหัวหิน

Map

ท่าอากาศยานหัวหิน หรือเดิมคือ สนามบินบ่อฝ้าย ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาคารผู้โดยสารขนาด 7,200 ตารางเมตร และพื้นที่ลานจอดเครื่องบินขนาด 31,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 240 คนต่อชั่วโมง นอกจากนี้ท่าอากาศยานหัวหินยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน และ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หัวทางวิ่งของท่าอากาศยานหัวหินด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะอยู่คร่อมทางรถไฟสายใต้ และถนนเพชรเกษม ผู้ใช้เส้นทางเข้าตัวเมืองหัวหินจะต้องขับรถลอดผ่านอุโมงค์ใต้ทางวิ่งไปท่าอากาศยานหัวหินในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน

ท่าอากาศยานหัวหิน
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

ท่าอากาศยานหัวหิน


ท่าอากาศยานหัวหิน หรือเดิมคือ สนามบินบ่อฝ้าย ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาคารผู้โดยสารขนาด 7,200 ตารางเมตร และพื้นที่ลานจอดเครื่องบินขนาด 31,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 240 คนต่อชั่วโมง นอกจากนี้ท่าอากาศยานหัวหินยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน และ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ตอนบน


หัวทางวิ่งของท่าอากาศยานหัวหินด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะอยู่คร่อมทางรถไฟสายใต้ และถนนเพชรเกษม ผู้ใช้เส้นทางเข้าตัวเมืองหัวหินจะต้องขับรถลอดผ่านอุโมงค์ใต้ทางวิ่งไปท่าอากาศยานหัวหินในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน


ท่าอากาศยานหัวหินเป็นสถานที่ฝึกสอนหลักสูตรภาคอากาศ(นักบิน) โดยใช้ทางวิ่งของท่าอากาศยานในการขึ้น - ลงของอากาศยานฝึกบิน มีอาคารและโรงจอดอากาศยานของศูนย์ฝึกการบินตั้งอยู่บริเวณใกล้กับหัวทางวิ่งฝั่งที่ติดกับทะเล


ท่าอากาศยานหัวหินเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม เดิมอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของสนามบินบ่อฝ้าย ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนามาใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีการโอนย้ายมาอยู่ในความดูแลของ กรมการขนส่งทางอากาศตั้งแต่เมื่อใด


โดยได้ประกาศเป็นสนามบินอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 24972 ท่าอากาศยานหัวหินได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสนามบิน ศุลกากร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ซึ่งสามารถรับอากาศยานและผู้โดยสารจากต่างประเทศได้โดยตรง3 ท่าอากาศยานหัวหินตั้งอยู่บนพื้นที่ 477 ไร่ โดยประมาณ ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีการเดินทาง

ระยะทางตามถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานหัวหิน ประมาณ 226 กิโลเมตรบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร  • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของอาคารผู้โดยสาร


  • เคาน์เตอร์ รปภ. บริการอำนวยความสะดวกด้านรักษาความปลอดภัย อยู่บริเวณด้านหน้าประตูเข้าอาคารผู้โดยสาร


  • โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญและเติมเงิน จำนวน 3 เครื่อง


  • สายพานลำเลียงกระเป๋า สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1 เครื่องและ


  • ลำเลียงกระเป๋าฝาก ไปกับอากาศยาน จำนวน 1 เครื่อง


  • รถเข็นสำหรับผู้ป่วยแบบนั่ง จำนวน 1 คัน


  • ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง


  • รถเข็นสัมภาระ จำนวน 80 คัน


  • ลิฟท์ 2 ตัว และ บันไดเลื่อน 2 เครื่อง


งานบริการด้านความปลอดภัย


ระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยานหัวหินได้มีการเตรียมพร้อมในด้านดับเพลิง และ กู้ภัยท่าอากาศยาน ด้วยรถดับเพลิงขนาดกลาง 3 คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย และ ดับเพลิง รถดับเพลิงขนาดเล็ก 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน รถพยาบาล 1 คัน ระบบการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานหัวหินมีการ ตรวจสัมภาระของผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการด้วยเครื่อง X–RAYและ ด้วย เครื่องตรวจจับโลหะ (Walk Throughand และ hand scanner )ก่อนขึ้นอากาศยานและเข้าอาคารผู้โดยสาร มีการตรวจบัตรอนุญาตก่อนเข้าเขตหวงห้าม