Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

Map

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หรือ สนามบินนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไป ทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กม. ความจุอาคารผู้โดยสาร ขาเข้า 300 คน / ขาออก 300 คน มีลานจอด 2 โบอิ้ง 737 2 เอทีอาร์ 72 มีเนื้อที่ประมาณ 2,868 ไร โดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2541 โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการเส้นทางตรงจาก กรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช โดยมี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเดินทางมาทำพิธีเปิด ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 มิถุนายน 2543

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช


ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หรือ สนามบินนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไป ทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กม. ความจุอาคารผู้โดยสาร ขาเข้า 300 คน / ขาออก 300 คน มีลานจอด 2 โบอิ้ง 737 2 เอทีอาร์ 72 มีเนื้อที่ประมาณ 2,868 ไร


ประวัติ


ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2541 โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการเส้นทางตรงจาก กรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช โดยมี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเดินทางมาทำพิธีเปิด ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 มิถุนายน 2543


ปี 2528 ก่อนที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจะเปิดให้บริการ นครศรีธรรมราชได้ใช้สนามบินชะเอียน ท่าอากาศยานของกองทัพภาคที่ 4 เป็นการชั่วคราว โดยมี บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้บริการในเส้นทางการบิน สุราษฎร์ธานี มายัง นครศรีธรรมราชโดยใช้เครื่องบิน Short 360 และ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เป็นสายการบินแรกที่ทำการบินมายังนครศรีธรรมราช


ต่อมาเมื่อท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีสายการบินต้นทุนต่ำ เช่น สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และวัน-ทู-โก มาให้บริการจึงทำให้ สายการบินไทย และ สายการบินพีบีแอร์ งดให้บริการไป 22 กรกฎาคม 2551 กรมการขนส่งทางอากาศพักใช้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศของ สายการบิน วัน-ทู-โก จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 และหลังจากที่สายการบินวัน-ทู-โก ได้รับใบรับรองคืนเรียบร้อยแล้ว สายการบินวัน-ทู-โก ได้ยกเลิกเที่ยวบินมายังนครศรีธรรมราช


หลังจากนั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สายการบิน วัน-ทู-โก ได้กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่ง แต่ลดความถี่ของเที่ยวบินลงจากเดิม 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เหลือ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ พร้อมด้วยการเปิดตัวของสายการบินใหม่ ชื่อว่า แฮปปี้แอร์ แฮปปี้แอร์ ได้เปิดเส้นทางบิน จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มายัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553


สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจอันได้รับผลกระทบการการเมืองนั้น จึงทำให้สายการบิน วัน-ทู-โก ยกเลิกเที่ยวบิน จาก กรุงเทพมหานคร มายังนครศรีธรรมราช และสายการบินแฮปปี้แอร์ ได้ยกเลิกเส้นทางบิน จาก ภูเก็ต มายัง นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีเครื่องบินในการให้บริการไม่เพียงพอ และอยู่ในระหว่างการสั่งซื้อจัดหาเครื่องบินในช่วงที่ผ่านมา


ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มี 2 สายการบินที่ให้บริการอยู่ ได้แก่ สายการบิน นกแอร์ มีเส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นฐานการบินหลัก มายัง นครศรีธรรมราช จำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน และสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย


มีเส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นฐานการบินหลัก มายัง นครศรีธรรมราช จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน รวมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีเที่ยวไป จาก กรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช ทั้งสิ้น 5 เที่ยวบินต่อวัน และสายการบินแฮปปี้แอร์ได้เตรียมเปิดเส้นทางการบิน จาก ภูเก็ต (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) มายัง นครศรีธรรมราช (ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) หลังจากมีการยกเลิกเที่ยวที่ผ่านมาออกไป เนื่องจากมีจำนวนเครื่องบินให้บริการไม่เพียงพอและอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ จัดหาเครื่องบินในช่วงที่ผ่านมา และจะเริ่มให้บริการอีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป