Facebook Connect

ยินดีต้อนรับ, คุณ... (ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ)

Language : EN | TH    

ท่าอากาศยานตรัง

Map

ท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ที่ ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานมีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 150 คน/ชม. มีช่องทางขึ้นเครื่องบิน 1 ช่อง และหลุมจอดเครื่อง 3 หลุมจอด มีพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน 7,800 ตารางเมตร

ท่าอากาศยานตรัง
รายละเอียดการเดินทาง
     เครื่องบิน

ท่าอากาศยานตรังท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ที่ ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานมีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 150 คน/ชม. มีช่องทางขึ้นเครื่องบิน 1 ช่อง และหลุมจอดเครื่อง 3 หลุมจอด มีพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน 7,800 ตารางเมตร