เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553

เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553

หมวดหมู่ : บทความ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนเริ่มเทศกาลเข้าพรรษา ถือเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เมื่อฤดูมรสุมหรือฤดูฝนมาถึง ก็ได้เวลาเริ่มต้นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “ช่วงจำพรรษา” ในช่วงเวลานี้ พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดโดย ส่วนวันอาสาฬหบูชานั้นตรงกับวันก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวัน และในปีนี้เทศกาลแห่เทียนพรรษาได้จัดขึ้นที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และสนามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 รายการสำคัญที่ไม่ควรพลาดของเทศกาลปีนี้คือการแห่เทียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 โดยการแห่เทียนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทย รวมถึงประเพณีและพิธีกรรมที่มีแต่โบราณ

ช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาแห่งการอุทิศตนเพื่อศึกษาและฝึกสมาธิ พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดและไม่ออกเดินทางเป็นเวลา 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 (เดือนกรกฎาคม) ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 (เดือนตุลาคม)

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการริเริ่มแข่งขันการแกะสลักเทียนของวัดหลายๆแห่ง ขบวนแห่เทียนทั้งหลายได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและประณีต กล่าวกันว่า ขบวนแห่เทียนขบวนแรกนั้นเกิดขึ้นราวพ.ศ. 2470

เทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีการแห่ขบวนเทียนที่ได้รับการแกะสลักลวดลายอย่างสวยงามอลังการโดยมีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย คุณจะได้เห็นตัวอย่างของเทียนที่อาจกล่าวได้ว่าหรูหราสวยงามที่สุดในโลก ส่วนเทียนทั้งหมดนี้ คณะผู้จัดทำต้องการสร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับวัดต่างๆในจังหวัดต่อไป และตั้งแต่พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา เทศกาลแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติอยากจะไปเยี่ยมชม

เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-2   เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-3   เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-4   เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-5   เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-6   เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-7   เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2553-8  

การเดินทาง :

railways-tab
airplans-tab
buses-tab
ships-tab
automobile-tab

dot