ไหว้พระขอพรเก้าพระอารามหลวง

ไหว้พระขอพรเก้าพระอารามหลวง

สถานที่ : เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : ข่าวล่าสุด

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว

รายละเอียด :

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเลือกทำกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” หรือ “ไหว้พระขอพร 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
เพื่อก่อให้เกิดการตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวตลอดทั้งปีต่อไปอย่างถาวร ซึ่งในระยะแรกนั้น ททท. เน้นการประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารคู่มือที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยตนเองพร้อมจัดทัวร์โปรแกรมพิเศษ เชิญ VIP ศิลปินดารานักแสดงต่างๆ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมเดินทาง ทำกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” กระตุ้นตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานตรุษจีน งานสงกรานต์ เป็นต้น

ในเชิงการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกกลุ่มอายุและขยายผลสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะชาวเอเชียที่ชอบท่องเที่ยวในเชิงศาสนา-วัฒนธรรม) ระยะยาวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ททท. จึงได้จัดทำเอกสารคู่มือทำกิจกรรม ”ไหว้พระ 9 วัด” ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวน 3 ภาษา คือไทย อังกฤษ จีน อนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ง่ายต่อการบอกต่อ ๆ กันไปสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงได้สร้างจุดเด่นและจุดขาย เป็น “คติ” ของสถานที่แต่ละแหล่งที่เราเลือกขึ้นมาใช้เป็นจุดขายสร้างกระแสโน้มน้าวกระตุ้นให้คนเลือกตัดสินใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว “ไหว้พระ 9 วัด” ในวัดและสถานที่ต่างๆ บริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มีคติว่า “แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา” หรือ “เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย”
วัดกัลยาณมิตร มีคติว่า “เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี”
วัดชนะสงคราม มีคติว่า “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง”
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)มีคติว่า “ร่มเย็นเป็นสุข”
วัดระฆังโฆสิตาราม มีคติว่า “มีคนนิยมชมชื่น”
วัดสุทัศนเทพวราราม มีคติว่า “มีวิสัยทัศนกว้างไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”
วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) มีคติว่า “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร มีคติว่า “ตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมวาสนาบารมี”
ศาลเจ้าพ่อเสือ มีคติว่า “เสริมอำนาจบารมี”
วัดบวรนิเวศวิหาร มีคติว่า “พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต”
วัดสระเกศ มีคติว่า “เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล”

การเดินทาง :

railways-tab
airplans-tab
buses-tab
ships-tab
automobile-tab

dot