อพท. ชวนประกวดโครงการ Thailand Sustainable Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

อพท. ชวนประกวดโครงการ Thailand Sustainable Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

วันที่ : วันนี้ - 15 ธันวาคม 2554

หมวดหมู่ : ข่าวล่าสุด

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายละเอียด :

 

เนื่องด้วยจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จึงขอเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยขยายเวลารับผลงาน จนถึง 15 ธ.ค.54

โดยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการการประกวดโครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขันได้แก่

1. การวางแผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

2. การออกแบบของที่ระลึกชุมชน

3. การประกวดโครงเรื่องหนังสั้น

โดยเลือกเพียง 1 ชุมชนที่สนใจจาก 11 ชุมชนภายใต้โครงการฯ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้คงอยู่ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดคือเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธ.ค.54 และสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.dasta.or.th/tsta  หรือติดต่อ คุณมนัสพันธ์ ศรีสุทธิ์ โทร. 02-357 -3580 ต่อ 11