ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง

ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง

สถานที่ : วัดในกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ : เส้นทางการท่องเที่ยว

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ต้นสายปลายเหตุของกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” เกิดจากการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ให้จัดถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 รูป “ในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ในอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร” โดยเดินทางไปศึกษาวัดและโบราณสถานที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสมบรูณ์ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมถวายความรู้แด่พระสงฆ์เบื้องต้นครั้งแรก จำนวน 9 แหล่ง อันประกอบด้วย ศาลหลักเมือง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดภูเขาทอง วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วัดหน้าพระเมรุ วัดพุทไธศวรรย์ วัดโลกยสุธาราม วิหารพระมงคลบพิตร (สาเหตุที่ใช้เลข 9 เพราะเป็นหมายเลขที่เป็นสิริมงคลของคนไทยและโครงการนี้ถือว่าก่อกำเนิดในยุคสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

หลังจากการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในครั้งนั้น ได้มีการนำเสนอข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ททท. จัดกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” เพื่อเสริมสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อมาก็มีเสียงเรียกร้องจากบรรดานักท่องเที่ยวกลุ่ม ส.ว. (สูงวัยหรือสูงอายุ) มีความต้องการจะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมไหว้ 9 วัด ตามเส้นทางที่ ททท.จัดถวายความรู้แด่พระสงฆ์มากขึ้น และได้มีบริษัททัวร์ริเริ่มจัดไหว้พระ 9 วัด ในโปรแกรมต่างๆ ในหลายทางเลือกไว้ให้บริการมากขึ้นเช่นกัน

ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ททท.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำโครงการ ”เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน”
โดยเน้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้น จึงเลือกทำกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” หรือ “ไหว้พระขอพร 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
เพื่อก่อให้เกิดการตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวตลอดทั้งปีต่อไปอย่างถาวร ซึ่งในระยะแรกนั้น ททท. เน้นการประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารคู่มือที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยตนเองพร้อมจัดทัวร์โปรแกรมพิเศษ เชิญ VIP ศิลปินดารานักแสดงต่างๆ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมเดินทาง
ทำกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วัด” กระตุ้นตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานตรุษจีน งานสงกรานต์ เป็นต้น

ในเชิงการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกกลุ่มอายุและขยายผลสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (โดยเฉพาะชาวเอเชียที่ชอบท่องเที่ยวในเชิงศาสนา-วัฒนธรรม) ระยะยาวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ททท. จึงได้จัดทำเอกสารคู่มือทำกิจกรรม ”ไหว้พระ
9 วัด” ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวน 3 ภาษา คือไทย อังกฤษ จีน อนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
ง่ายต่อการบอกต่อ ๆ กันไปสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงได้สร้างจุดเด่นและจุดขาย เป็น “คติ” ของสถานที่แต่ละแหล่งที่เราเลือกขึ้นมาใช้เป็นจุดขายสร้างกระแสโน้มน้าวกระตุ้นให้คนเลือกตัดสินใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว “ไหว้พระ 9 วัด” ในวัดและสถานที่ต่างๆ บริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
มีคติว่า : “แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา” หรือ “เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย”

วัดกัลยาณมิตร
มีคติว่า : “เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี”

วัดชนะสงคราม
มีคติว่า : “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง”

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
มีคติว่า : “ร่มเย็นเป็นสุข”

วัดระฆังโฆสิตาราม
มีคติว่า : “มีคนนิยมชมชื่น”

วัดสุทัศนเทพวราราม
มีคติว่า : “มีวิสัยทัศนกว้างไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”

วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)
มีคติว่า : “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
มีคติว่า : “ตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมวาสนาบารมี”

ศาลเจ้าพ่อเสือ
มีคติว่า : “เสริมอำนาจบารมี”

วัดบวรนิเวศวิหาร
มีคติว่า : “พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต”

วัดสระเกศ
มีคติว่า : “เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล”

ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-2   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-3   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-4   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-5   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-6   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-7   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-8   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-9   ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง-10  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.songkran.net/en/pra9wat.php