โฮมสเตย์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

โฮมสเตย์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

สถานที่ : บ้านนาป่าหนาดคุ้มใต้ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

หมวดหมู่ : โรงแรม

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

หมู่บ้านนี้เป็นของชาวไทดำที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว และย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด บ้านที่สร้างขึ้นจึงสร้างตามเอกลักษณ์เดิมของชาวไทดำ หากท่านมาพักที่นี่จะเหมือนกับได้ย้อนอดีตไปดูวิถีชีวิตและอาชีพของชาวไทดำที่รวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอีกด้วย

โฮมสเตย์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-2   โฮมสเตย์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-3   โฮมสเตย์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-4  

ระดับ : 3

ห้องพัก : คนละ 300 บาท รวมอาหาร 2 มื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 081 048 2000

การเดินทาง :