โรงพยาบาล ธนบุรี

โรงพยาบาล ธนบุรี

สถานที่ : เลขที่ 34/1 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

13 สิงหาคม 2519 นายแพทย์บุญ วนาสิน และ คุณนิตย์ แสงอุทัยได้ก่อนตั้งโรงพยาบาลธนบุรีขึ้นครั้งแรก ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยขึ้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2520 โดยทีมแพทย์ระดับอาจารย์จากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีความปราถนาร่วมกัน ที่จะรองรับการบริการให้ กับกลุ่มคนไข้ที่มี่รายได้ปานกลางถึงสูงในย่านฝั่งธนบุรี ให้ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการทางการแพทย์ มากกว่าโรงพยาบาลของรัฐที่แออัด แต่ ในทางกลับกันความสามารถทางแพทย์ทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์

• โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนจำนวนเตียงและ ห้องผู้ตรวจผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากอาคารเพียงหลังหนึ่งก็ถูกขยายออกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมทั้งแนวราบและแนวสูงที่สามารถทำได้ด้วยเนื้อที่อันจำกัด ปี 2523 จึงขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 113 เตียงด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านบาทการดำเนินการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากนั้นได้ตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของคุณภาพและ ด้วยความเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพยาบาลอันเป็นมาตราฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนย่านฝั่งธนบุรีตลอดมาอัตราการขยายตัวจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ จำนวนเตียงที่ รองรับไม่พียงพอ ปี 2536 จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทและขยายจำนวนเตียงเป็น 435 เตียง และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาทในปีปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้โรงพยาบาลธนบุรีเป็น โรงพยาบาล เพื่อคนไทย

•โรงพยาบาลธนบุรีจึงขยายเครือข่ายออกไปตามต่างจังหวัดตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน มี 1 สาขาคือ
โรงพยาบาลธนบุรี2 ย่านพุทธมณฑลสาย2 และเครือข่ายทั้งหมด 22 แห่งกระจายทั่วทุกภาคยกเว้นภาคตะวันตกโดยมาตราฐานการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพสูงของโรงพยาบาลธนบุรีที่มีมานานกว่า 26 ปี ปัจจุบัน เปิดให้ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกมากกว่า 20 คลีนิกและในปี 2546 ได้เปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ขึ้นอย่างเป็นทางการให้บริการเต็มรูปแบบครบวงจรทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์และ กุมารแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางโรคหัวใจ และจะเปิดศูนย์อื่นๆเพิ่มตามมา อาทิ ศูนย์ทางเดินอาหาร ศูนย์ตรวจ โรคหอบหืดฯลฯ พร้อมๆไปกับการปรับปรุงในเรื่องไอที เพื่อการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แผนระยะยาวถึงปี 2550 โรงพยาบาลธนบุรีตั้งงบ 500 ล้านบาทเตรียมปรับแผนใหญ่ก้าวไปสู่รูปลักษณ์ใหม่ทั้งด้านมาตราฐานของคุณภาพและบริการ อย่างเต็มที่เพื่อคนไทยทั้งขานรับนโยบายรัฐบาล ตั้งเป้าเพิ่ม ลูกค้าต่างชาติ 10 %

โรงพยาบาล ธนบุรี-2   โรงพยาบาล ธนบุรี-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร.02-4120020 ต่อ 2005, 2006, 2007

เว็บไซต์ : http://www.thonburihospital.com