โรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สถานที่ : 345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2536 ด้วยความร่วมมือระหว่าง แพทย์และกลุ่มนักธุรกิจประกอบด้วย คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ พลโทอนุชิต สินาดโยธารักษ์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการบริหาร และนายแพทย์เจริญ มีนสุข กรรมการผู้อำนวยการแพทย์

ในปี 2536 โรงพยาบาลเปิดบริการแผนกหลัก 6 แผนก คือ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกสูติ-นรีเวช แผนกกุมารเวชกรรม แผนกตา-หู-คอ-จมูก และแผนกทันตกรรม นอกจากนี้มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอกซเรย์ แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัดและแแผนกวิเคราห์โรค โดยแผนกผู้ป่วยในจะมีหอพักผู้ป่วยชั้น 5, 6, 7 และ 8 ฝ่ายสนับสนุนบริการได้แก่ แผนกเวชระเบียน แผนกติดต่อสอบถาม แผนกโภชนาการ แผนกวิศวกรรม แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกเคหกรรม แผนกยานพาหนะ และในส่วนของงานด้านสำนักงาน เช่น สำนักผู้อำนวยการบริหาร สำนักผู้อำ่นวยการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ในด้านการปรับปรุงพื้นที่บริการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544
ปี 2544 เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการที่ชั้น L
ปี 2545 เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน บริการที่ชั้น L
ปี 2546 โรงพยาบาลมีการบริการเพิ่มเติมได้แก่
1. แผนกเด็กสุขภาพดี (WelL-Baby Clinic) ซึ่งแผนกนี้สำหรับเด็กตั้งแต่แรกคลอด เพื่อมาฉีดวัคซีน โดยแยกจากเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป
2. แผนกสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) แผนกนี้จะมีอุปกรณ์ในการตรวจความผิดปกติของหัวใจ และหลอดเลือด เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีจำนวนมากขึ้น
3. แผนกศัลยกรรมออโธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery Department) ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม กระดูกกล้ามเนื้อที่มีปัญหา ต่อมามีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งมีจำนวนมากขึ้น จึงย้ายมาตั้งอยู่บริเวณชั้น G (เดิมอยู่ร่วมกับแผนกศัลยกรรม) และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์กระดูกและข้อ" ในปี 2549
ปี 2547 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่
1. เปิดศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ บริการที่ชั้น G ต่อมามีการปรับปรุงพื้นที่ย้ายจากชั้น G มาอยู่
ชั้น 4 ในปี 2549
2. เปิดศูนย์ไตเทียม ซึ่งย้ายจากชั้น 2 มาอยู่ ชั้น 4
ปี 2548 เปิดศูนย์หัวใจไทยนครินทร์ บริการที่ชั้น L

โรงพยาบาลไทยนครินทร์-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2361-2727, 0-2361-2828
โทรสาร : 0-2361-2777, 0-2361-2788
E-mail : info@thainakarin.co.th

เว็บไซต์ : http://www.thainakarin.co.th/aboutus.php