โรงพยาบาลเทพธารินทร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

สถานที่ : 3850 ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ก่อตั้ง :
พ.ศ. 2528 เปิดดำเนินการ “เทพธารินทร์ ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์” คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อแห่งแรกในประเทศไทย

พ.ศ. 2535 ขยายการดำเนินงานเป็น “โรงพยาบาลเทพธารินทร์” เปิดรับบริการรักษาทุกโรค 24 ชั่วโมง

พ.ศ. 2550 ก้าวสู่การทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค
ควบคู่กับการรักษา เปิดดำเนินการ “Lifestyle Building”

จุดมุ่งหมาย :
บริการเป็นเลิศ ให้ความรู้ มุ่งการวิจัย ทำประโยชน์ให้สังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2348-7000 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
โทรสาร : 0-2248-8774
Website : www.theptarin.com

เว็บไซต์ : http://www.theptarin.com/th-theptarin_factsheet