โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สถานที่ : 215 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (NOT - FOR - PROFIT PRIVATE HOSPITAL) ก่อตั้งเมื่อ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ฯพณฯ หลุยส์เวย์ มุขนายก มิสซังโรคมันคาทอลิกแห่งกรุงสยาม และได้มอบหมายให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล ภายใต้ปรัชญา "เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น"

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20ไร่ บนถนนสาทรใต้ เป็นโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก (Patient Contered) พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องสวนหลอดเลือดหัวใจ (CATH LAB) ระบบดิจิตอล เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EXERCISE STREES TEST) เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านม (MAMMAGRAM) เครื่องตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก (BONE DENSITY) ห้องพักผู้ป่วยซึ่งเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด ห้องผู้ป้วยวิกฤติ (ICU) ห้องผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (CCU) จัดเป็นห้องแยกให้ความสะดวกสบาย เป็นสัดส่วนแต่ยังคงความปลอดภัยด้วยระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดเวลาที่ศูนย์กลาง (CERTRAL MONOTOR SYSTEM) นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดเป็นห้องผ่าตัดสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน ที่สามารถควบคุมการปลอดเชื้อขณะผ่าตัดได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนำ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดที่ทันมัยพร้อมทีมแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์-2   โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : (662) 675-5000
แฟกซ์: (662) 675-5200
อีเมล์ : contact@saintlouis.or.th
เว็บไซต์: http://www.sainlouis.or.th

เว็บไซต์ : http://www.sainlouis.or.th