โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

สถานที่ : เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม.

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จวบจนครบรอบ 10 ปี ในการมุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ยึดหลักบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานวิชาชีพ ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และที่สำคัญราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ใส่ใจสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังให้การสนับสนุนหน่วยงานและสมาคมต่างๆ เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การจัดหน่วยแพทย์ออกตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชุมชนต่างๆ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและเทศกาลต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้จัดงานสัมมนาต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มีนโยบายในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเท่าเทียมกัน และสนองตอบต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลด้วยดีตลอดมา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-2   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.kasemrad.com/ContactUs.php