โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สถานที่ : เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

สร้างในปี พ.ศ. 2449 โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าคหบดีชาวภูเก็ต ให้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสุขาภิบาล" ขึ้นตรงต่อเทศาภิบาลตั้งอยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่เศษ ถนนโกมารภัจจ์ ผู้ดูแลโรงพยาบาลเป็นนายแพทย์ชาวอังกฤษ ชื่อนายแพทย์แม็คและต่อมาอีกหลายปีมี พระเวชชกิจพิศาล (เจิม ดิลกแพทย์)เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลแรกเริ่มไม่มีพยาบาล โรงพยาบาลได้จ้างบุคคลภายนอก เป็นคนจีนชื่อ นายหลิวมาทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล โดยทำหน้าที่แจกยา ทำแผล

ปลายปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมาถึงมณฑลภูเก็ตพระองค์จึงมีพระบรมราชานุญาต ให้ย้ายโรงพยาบาล ไปอยู่ ณ ที่แห่งใหม่เนื่องจากที่เก่าน้ำท่วมอยู่เสมอ และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างอาคาร ณ ที่แห่งใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2462 ให้ชื่อว่า อาคารวชิระพยาบาล นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อของโรงพยาบาล ชื่อว่า "โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต" ได้ทำพิธีเปิดในสมัยพระยาสุรินทราชา ต่อมาได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารต่างๆ อีกหลายอาคาร และในปี 2495 ได้โอนกิจการของโรงพยาบาล ไปขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 503 เตียง สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบบริเวณโรงพยาบาลจะมีต้นมะฮอกกานี ซึ่งพระยาวิชิตวงศ์ภูมิไกร เป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์มอบให้ โดดเด่นเป็นสง่าให้ความร่มเย็นแก่โรงพยาบาลจวบจนเท่าทุกวันนี้ นับว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ก่อตั้งมา 100 ปี (เข้าสู่เว็บไซต์ ฉลอง 100 ปี วชิระภูเก็ต)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต-2   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 0-7636-1234 Hotline : 1669
โทรสาร : 0-7621-1155

เว็บไซต์ : http://www.vachiraphuket.go.th/www/english/index.php?name=knowledge&ca...