โรงพยาบาลพระรามเก้า

โรงพยาบาลพระรามเก้า

สถานที่ : 99 ซอย ร.พ.พระราม 9, ถนนพระราม 9, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320, ประเทศไทย

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ตัวอาคารสูง 15 ชั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยชั้นล่างห้าชั้นแรกเป็นส่วนบริการคนไข้นอก ฝ่ายอำนวยการ และแผนกบริการต่าง ๆ ส่วน สิบชั้นบนสุดของตัวอาคารเป็นห้องพักผู้ป่วยในกว่า 300เตียงมีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง และการให้บริการด้านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยด้านMatabolic Syndrome โดยเฉพาะ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ให้บริการด้าน CT-Scan 64 Slice (Real 64 Slice CT-Scan) ต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป

สถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า ศูนย์รักษาไตครบวงจรของเรามีสถิติการเปลี่ยนไตในระดับต้น ๆ ของโรงพยาบาลในประเทศไทย และอัตราความสำเร็จ (Survival Rate) สูงเทียบเท่าต่างประเทศด้วยทีมแพทย์เปลี่ยนไตผู้มากด้วยประสบการณ์ มีคณะกรรมการด้านจริยธรรมกลั่นกรองการมอบไตอย่างโปร่งใสและถูกต้อง และเมื่อปี 2542 งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนไตโดยโรงพยาบาลพระรามเก้าและโรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน "The 6 th Congress of the Asian Society of Transplants" ที่ประเทศสิงคโปร์ศูนย์การดูแลรักษาโรคไตมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ( American Board of Nephrology ) และจากประเทศอังกฤษ ( Cambridge U.K. ) เป็นศูนย์โรคไตที่ได้รับมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการร่วม 10ปี มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนไตเสนอในที่ประชุมนานาชาติตลอดมา ตั้งแต่ ปี
พ.ศ.2535-2545 รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ผลงานวิจัย เคยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดย

โรงพยาบาลพระรามเก้า-2   โรงพยาบาลพระรามเก้า-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร : (662)202 9999

เว็บไซต์ : http://www.praram9.com/th/aboutus.php