โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

สถานที่ : 90 ถนนศรีราชานคร 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

Vision : วิสัยทัศน์กว้างไกล…สู่จุดยืนที่โดดเด่น
ตั้งด้วยแนวทางของการบริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทจึงมีปรัชญาการทำงานไว้ว่า…

“สร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต”
ด้วยปรัชญาการทำงานที่เด่นชัดมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศและเข้าสู่โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อรองรับคุณภาพโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 2540 เป็นต้นมา ในชื่อโครงการ HA .Hospital Accreditation เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจตลอดไป ทำให้ขอบข่ายของโรงพยาบาลพญาไทเปิดกว้างสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยร่วมมือกับ Harvard Medical International (HMI) ประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นหมายถึง การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อเร่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

Mission : พันธกิจ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายธุรกิจด้านการบริการทางสุขภาพ โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีจิตวิญญาณที่ดี เทคโนโลยีทันสมัย นวัตกรรมการบริการที่หลากหลายทางเลือก ครบวงจรอย่างบูรณาการ ด้วยบริการที่อบอุ่น ห่วงใย วางใจได้ สนองตอบความพึงพอใจ อย่างเกินความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา-2   โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : อีเมล : WebCenter@phyathai.com
โทร. 66-(0)3-877-0200-8
โทรสาร. 66-(0)3-877-0213

เว็บไซต์ : http://www.phyathai.com/phyathai/new/th/home/index.php