โรงพยาบาลบี.แคร์

โรงพยาบาลบี.แคร์

สถานที่ : 29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ในปี พ.ศ. 2542 อาคารสมสราญ ซึ่งเป็นอาคารแรกของโรงพยาบาลบี.แคร์ ได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง เพราะในขณะนั้น มีโรงพยาบาลที่จะรองรับผู้ป่วยในจำนวนไม่เพียงพอ อีกทั้งทางคณะผู้ก่อตั้งซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน และมีความผูกพันในหน้าที่การทำงานมากว่า 50 ปี ทำให้สามารถเข้าใจถึงสายสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วย และสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการ ความคาดหวัง ความศรัทธาของผู้ป่วย เราจึงรวบรวมกลุ่มแพทย์ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อร่วมมือกันก่อตั้งโรงพยาบาลบี.แคร์ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองทุกสิ่งได้อย่างมีคุณภาพ แต่ในปีนั้นประเทศไทยของเราได้ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษกิจอย่างรุนแรง แต่ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น ทางคณะผู้ก่อตั้งได้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการจนสามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้ ซึ่งในที่สุดทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ริมถนนพหลโยธินโดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

ในช่วงแรกอาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารเดี่ยว 5 ชั้น ชื่ออาคารสมสราญ สามารถรองรับคนไข้ได้ จำนวน 100 เตียง อาคารนี้ ได้รับการออกแบบทั้งภายนอกและภายในโดยคำนึงถึงหลักการและผลวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และสถานพยาบาล เพื่อให้ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาใช้บริการ ทางคณะผู้ก่อตั้งใส่ใจในรายละเอียด และเฝ้าดูแลตั้งแต่เสาต้นแรกจนเสร็จสมบูรณ์ บรรยากาศภายในโรงพยาบาล เราเน้นให้เปรียบเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้ว รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ด้วยความทุ่มเททั้งแรงใจแรงกาย ทำให้โรงพยาบาลบี.แคร์ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุด อาคารปานปิติ อาคารหลังที่ 2 ก็ได้ถูกสร้างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 50 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลบี.แคร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรค 25 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางถึง 16 ศูนย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร โรงพยาบาลบี.แคร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุกสาขา

โรงพยาบาลบี.แคร์-2   โรงพยาบาลบี.แคร์-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2523-3359-71
โทรสาร : 0-2523-3372, 0-2523-3374

เว็บไซต์ : http://www.bcaremedicalcenter.com