โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช

สถานที่ : 30/8 ถ. งามวงศ์วาน บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

พันธกิจ :
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม :
- สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการรักษา เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสม และสร้างนวัตกรรมทางความคิด เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
- มีความห่วงใย ใส่ใจในการรักษา การให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
- พัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยและในงานที่ทำ รวมทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมของสหสาขา

โรงพยาบาลนนทเวช-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02-596-7888
โทรสาร : 02-589-8753
อีเมล : contactus@nonthavej.co.th
กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ : 02-951-8585

เว็บไซต์ : http://www.nonthavej.co.th/About/about.aspx