โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

สถานที่ : 80/1 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน โรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย

ปี 2507 ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนินได้ก่อตั้งโรงพยาบาลจักษุรัตนินขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้เป็นโรงพยาบาล เฉพาะทางเพื่อรักษาโรคตาและสภาวะผิดปกติ เกี่ยวกับดวงตาให้กับประชาชน เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยต่อไปในอนาคต โรงพยาบาลจักษุ รัตนินจึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนำและพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาด้านจักษุวิทยารูปแบบใหม่มาใช้ในการรักษาดวงตา

โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งปี 2507 ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย ได้เป็นผู้บุกเบิกการผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาและนำ Indirect Ophthalmoscope เข้ามาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย จากนั้นปี 2512 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่นำ Ruby เลเซอร์มาใช้ในการรักษาโรคตา และภายในปีเดียวกันได้นำเสนอวิธีลอกต้อเนื้อ โดยปลูกเนื้อเยื่อทดแทนการใช้วิธีการลอกแบบเดิม ซึ่งลดโอกาสการงอกใหม่ของต้อเนื้อจากเดิม 40-50 % ให้เหลือเพียง 5-10 %เท่านั้น ต่อมาปี 2526 มีการใช้ Argon เลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน ถัดมาในปี 2534 ได้นำวิธีการสลายต้อกระจกด้วยอุลตร้าซาวด์ หรือ เฟโค ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเข้ามาใช้เป็นโรงพยาบาลกลุ่มแรกจากนั้นอีกเพียงปี ีเดียวได้นำ Excimer เลเซอร์มาใช้ในการรักษาสายตาสั้น ยาว และเอียง ครั้นล่วงเข้าสู่ปี 2538 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ริเริ่มการฝังปะการังในเบ้าตา เพื่อให้ตาปลอมเคลื่อนไหวคล้ายธรรมชาติ และในปี 2542 ได้นำวิธีการใช้เลนส์เสริม ( Phakic Intraocular Lens)รักษาคนไข้ที่สายตาสั้นมากเกินกว่าจะทำเลสิคได้

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน-2   โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน-3  

สิ่งพิเศษ :

เวลาทำการแผนกผู้ป่วยนอก :
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2639-3399
โทรสาร : 0-2639-3311
นัดตรวจ : 0-2639-3399 กด 1
E-mail : contact@rutnin.com

เว็บไซต์ : http://www.rutnin.com