โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สถานที่ : 124 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนตั้งขึ้นโดยคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น และสภาคริสตจักรใน ประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ( Not – For – Profit Private Hospital ) ตั้ง อยู่เลขที่ 124 บนเนื้อที่ 14 ไร่ ระหว่างถนนสีลม และสุรวงศ์ ดำเนินกิจการทางด้านสาธารณสุขภายใต้มูล ิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมานานกว่าห้าศตวรรษ ด้วยการยึดมั่นในปณิธาณที่จะให้บริการแก่ชนทุกชั้น อย่างดีที่สุดสมตามพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักษาคนเจ็บให้หาย” การให้บริการโดยมีรากฐานมาจากความรักของผู้เชื่อมั่นในพระคุณ พระเมตตา ของพระเจ้า ได้ดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อแสดงให้เห็น รูปธรรมของความรักที่แสดงออก โดยการให้ความเอาใจใส่ พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความมีน้ำใจ ยินดีเสีย สละอุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยหาย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ. ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 นับเป็นการยกระดับคุณภาพการ บริการของโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน-2   โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : + 0-2235-1000, 0-2625-9000
แฟกซ์ : + 0-2236-2911
e-mail : info@bkkchristianhosp.th.com

เว็บไซต์ : http://www.bkkchristianhosp.th.com/main_about.asp?mn=1&chk_mn=14&lang=...