โรงพบาบาลบางมด

โรงพบาบาลบางมด

สถานที่ : โรงพยาบาลบางมด 59/7 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลบางมด ถือกำเนิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในย่านถนนพระราม 2(ธนบุรี - ปากท่อ) ซึ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลบางมด ได้เริ่มจากคลินิก ขยายเป็นโพลิคลินิก ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมา คณะผู้บริหารขึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลบางมดขนาด 100 เตียงขึ้นเมื่อปี 2530 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัทโรงพบาบาลบางมด จำดัดมี

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานกรรมการบริษัท
นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศดามงคล เป็นประธานกรรมการบริหาร
รศ.พญ.เกศรา อัศดามงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ในปี 2538 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด คือเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปในย่านถนนพระราม 2และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่และผู้ประกอบอาชีพ ผู้สัญจรไปมาเป็นประจำ

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลบางมด ยังเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานและสถานประกอบการ จึงได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและกองทุนทดแทนของรัฐบาล

โรงพยาบาลบางมดจัดแพทย์เฉพาะสาขาไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่น เครื่องอัตราซาวนด์ เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสลายนิ่ว เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ และเปิดบริการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเช่น ศูนย์อุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงศูนย์ไตเทียม ศูนย์ศัลยกรรมความงาม คลินิกเด็กผอม

นอกจากนี้แล้วโรงพยาบาลบางมดได้ขยายสาขาเพื่อเพื่มการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงได้แก่ โรงพยาบาลบางมด 2 ตั้งอยู่ที่ถนนเดียวกันในฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ และโรงพยาบาลบางมด 3 ตั่งอยู่ที่ถนนเอกชัย แขวงบางบอน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตามชุมชน, โรงงานต่างๆตลอดจนหน่วยงานราชการและยังจัดโครงการศัลยกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ใบหน่าพิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสที่ปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบันโรงพยาบาลบางมดพรั่งพร้อมในด้านการบริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากกว่า 100 ท่าน ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนแพทย์และจากต่างประเทศทั้งนี้โรงพยาบาลบางมดพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้เข้าสู่ ระบบคูณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000

โรงพบาบาลบางมด-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2867-0606, 0-2416-0049
โทรสาร : 0-2415-5834
E-mail : bangmod@bangmodhos.com
Website : http://www.bangmodhos.com

เว็บไซต์ : http://www.bangmodhos.com/eng/contact.html