โขนศาลาเฉลิมกรุง

โขนศาลาเฉลิมกรุง

สถานที่ : ศาลาเฉลิมกรุง

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : เปิดการแสดงรอบปกติ ทุกวัน พฤหัสบดี/ ศุกร์ / เสาร์ รอบ 20.30 น

ค่าธรรมเนียม : ราคา 1,000 และ 1,200 บาท

สิ่งที่น่าสนใจ :

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในพุทธศักราช ๒๕๔๙ มูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนัก งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการ “ โขนศาลา เฉลิมกรุง ” ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวและเพื่อร่วมทำนุบำรุง และสืบสานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งยังเป็นการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ของชาติด้วย

รายละเอียด :

การจัดแสดง “ โขน ” ซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของ ไทยแล้ว สถานที่จัดแสดง คือ ศาลาเฉลิมกรุงก็เป็นโรงมหรสพ หลวง ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่ากึ่งศตวรรษเป็น เสมือนสถาบันสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำ ชาติ ด้วยรูปแบบของการแสดงอันวิจิตรตระการตา และถูกต้อง ตามขนบจารีตแบบแผน ซึ่งจะทำให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนไทยได้ตระหนัก ซาบซึ้ง และภาคภูมิใจในคุณค่าแห่ง ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นการสืบอายุศิลปะและศิลปินไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยืนยาวและส่งผลดีต่อเกียรติภูมิของประเทศด้วย


โขนศาลาเฉลิมกรุง-2   โขนศาลาเฉลิมกรุง-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร 0 2224 4499

เว็บไซต์ : www.salachalermkrung.com