เส้นทางประวัติศาสตร์แม่น้ำแคว

เส้นทางประวัติศาสตร์แม่น้ำแคว

สถานที่ : กาญจนบุรี

หมวดหมู่ : เส้นทางการท่องเที่ยว

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

 
ตารางการเดินทาง
 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี
06.00-06.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี
10.00 ถึงกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม พิพิธพันฑ์ทางรถไฟ ไทย-พม่า (Thailand-Burma Railway Centre) ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ก่อนจะเข้าสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ตามลำดับ ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว
13.00 นั่งทางรถไฟสายมรณะชมธรรมชาติ
14.20 เดินทางออกจากกาญจนบุรี
18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ
เส้นทางประวัติศาสตร์แม่น้ำแคว-2   เส้นทางประวัติศาสตร์แม่น้ำแคว-3   เส้นทางประวัติศาสตร์แม่น้ำแคว-4