เส้นทางนั่งตุ๊กๆ ย้อนยุคทับเที่ยง (ตุ๊กตุ๊ก หัวกบ)

เส้นทางนั่งตุ๊กๆ ย้อนยุคทับเที่ยง (ตุ๊กตุ๊ก หัวกบ)

สถานที่ : เมืองตรัง

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ค่าธรรมเนียม :
• เส้นทางที่ 1 แวะแหล่งท่องเที่ยว 17 จุด ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง อัตราเหมาบริการตลอดเส้นทาง ราคา 600 บาท
• เส้นทางที่ 2 แวะแหล่งท่องเที่ยว 9 จุด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง อัตราเหมาบริการ ราคา 400 บาท
• เส้นทางที่ 3 แวะแหล่งท่องเที่ยว 5 จุด ใช้เ

สิ่งที่น่าสนใจ :

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมือง ตรัง โดยใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะของจังหวัด โดยมีเส้นทางบริการ 3 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 แวะแหล่งท่องเที่ยว 17 จุด ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง อัตราเหมาบริการตลอดเส้นทาง ราคา 600 บาทได้แก่
1. แม่น้ำตรังที่บ้านท่าจีน 2.วัดท่าจีน 3.ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย 4.วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง 5.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 6. โบสถ์คริสตจักร 7. อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 8. สระกะพังสุรินทร์ 9. ตึกชิโนโปรตุกีส 10. สถานีรถไฟ 11. โรงยางพารา 12. ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย 13.หอนาฬิกา / ลานวัฒนธรรม / ศูนย์กลางจำหน่าย OTOP จังหวัดตรัง / ศาลากลางจังหวัดตรัง 14. บ้านนายชวน หลีกภัย 15. หอสมุด และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 16. วัดมัชฌิมภูมิ (วัดหน้าเขา) 17. ศาลเจ้าเปากง

เส้นทางที่ 2 แวะแหล่งท่องเที่ยว 9 จุด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง อัตราเหมาบริการ ราคา 400 บาท ได้แก่
1. โบสถ์คริสต์จักร 2. ตึกชิโนโปรตุกีส 3. สถานีรถไฟ 4. หอนาฬิกา / ลานวัฒนธรรม / ศูนย์กลางจำหน่าย OTOP จังหวัดตรัง / ศาลากลางจังหวัดตรัง 5. บ้านนายชวน หลีกภัย 6. อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 7.ศาลเจ้าทามกงเยี้ย 8.วัดมัชฌิมภูมิ (วัดหน้าเขา) 9. สวนสาธารณสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

เส้นทางที่ 3 แวะแหล่งท่องเที่ยว 5 จุด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อัตราเหมาบริการ ราคา 200 บาท ได้แก่
1. โบสถ์คริสตจักร 2. ตึกชิโนโปรตุกีส 3. สถานีรถไฟตรัง 4. หอนาฬิกา / ลานวัฒนธรรม / ศูนย์กลางจำหน่าย OTOP จังหวัดตรัง / ศาลากลางจังหวัดตรัง 5. บ้านนายชวน หลีกภัย

รายละเอียด :

ตุ๊กตุ๊ก หัวกบ ที่เรียกเช่นนั้นเพราะว่ามีหน้าตาละหม้ายคล้ายกับกบนั่นเอง ส่วนลักษณะจะแตกต่างจากสามล้อที่กรุงเทพฯ เพราะตุ๊กตุ๊กที่นี่มีคันบังคับเป็นพวงมาลัย ลักษณะกลมๆ และผู็โดยสารสามารถนั่งข้างๆ คู่กับคนขับได้อีกด้วย และเจ้าตุ๊กตุ๊กหัวกบที่เห็นอยู่ที่เมืองตรัง มีวิวัฒนาการกว่า 50 ปีทีเดียว

การท่องเที่ยวแบบนี้ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ จะพาวนเที่ยวไปเรื่อยๆ พบที่ไหนน่าสนใจก็จะพาเราแวะเที่ยว

เส้นทางนั่งตุ๊กๆ ย้อนยุคทับเที่ยง (ตุ๊กตุ๊ก หัวกบ)-2   เส้นทางนั่งตุ๊กๆ ย้อนยุคทับเที่ยง (ตุ๊กตุ๊ก หัวกบ)-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ :
• งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครตรัง อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง (ในเวลาราชการ)
โทร: 0-7521-8071 ต่อ 1164
• ชมรมรถสามล้อเครื่องจังหวัดตรัง คุณยี่เค้ง วงศ์สัมพันธ์
โทร: 0-7521-0903, 0 1090 952
• สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
โทร: 0-7521-

การเดินทาง :