เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

สถานที่ : เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ดอยเชียงเมี่ยง (บ้านสบรวก) เขตสุขาภิบาลเวียงเชียงแสน และเขตบ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง มีพื้นที่ประมาณ ๒,๙๗๐ ไร่ ๓ งาน ๑๒

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

การเดินทาง :

เส้นทางการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน แบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ

• ทิศเหนือ จากอำเภอแม่สาย มาตามเส้นทางหมายเลข 1209 เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวผ่านสามเหลี่ยมทองคำ เข้าถึงเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนโดย เส้นทางเลียบตามแม่น้ำโขงลงมาระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร และจากสามเหลี่ยมทองคำสามารถโดยสารเรือล่องมาตามลำน้ำโขงถึง ท่าเรือหน้าเมืองเชียงของได้

• ทิศใต้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1129 จากอำเภอเชียงของเลียบริมแม่น้ำโขงเข้าตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดยผ่านทางเมืองเชียงแสนน้อย ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตรและเส้นทางจากเชียงของในฤดูน้ำหลากสามารถเดินทางติดต่อโดยทางเรือได้เช่นกัน

• ทิศตะวันตก ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1016 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่าน อำเภอแม่จัน เข้าเมืองเชียงแสนที่ประตูป่าสัก ระยะทางจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารโดยทางเครื่องบินมาลงที่สนามบินเชียงรายและต่อรถยนต์โดยสารมา ตามเส้นทางหลวง 1016 ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร อีกด้วย

 

รายละเอียด :

เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนเป็นเมืองขนาดเล็กยังคงพบกำแพงเมือง-คูเมืองและป้อมประตูเมืองอย่างเด่นชัด ภายในกำแพงมีประชากรอาศัยอยู่ โดยเฉพาะบริเวณ แถบริมแม่น้ำโขงจะมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น เพราะในบริเวณนี้มีทั้งตลาด ร้านค้า ท่าจอดรถโดยสาร สถานที่ต่างๆ วัด และ โรงเรียน รวมทั้งบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขง และถนน ซึ่งสามารถใช้เป็นทางผ่านไปยังอำเภอแม่สาย อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอเชียงของ บริเวณนี้นับว่ามีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันเชียงแสนเป็นเมืองที่กำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องจากแม่สาย และเชียงของ เศรษฐกิจของที่นี่จึง เกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ซึ่งมีโรงแรมชั้นหนึ่งถึง 2 แห่ง เกสเฮ้าส์จำนวนมาก การบริการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก บริการเรือเร็วล่องลำน้ำโขง สถานที่ ท่องเที่ยวทั้งประเภทธรรมชาติและที่เป็นโบราณสถาน สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ทำให้เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมในเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนที่หลงเหลือหลักฐานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระเจดีย์ มีรูปแบบแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงปราสาท ที่แสดงให้เห็นถึง การผสมผสานของอิทธิพลทางศิลปะ ทั้งจากศิลปะจีน ศิลปะพม่าแบบพุกาม และศิลปะสุโขทัย เจดีย์เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนได้พัฒนา ต่อมาจนเป็นรูปแบบของตนเอง

เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน-2   เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน-3