เทวาลัยคเณศร์

เทวาลัยคเณศร์

สถานที่ : พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : 9.00 น. - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม : ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ 50 บาท

รายละเอียด :

เทวาลัยคเณศร์ พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นศาลเทพารักษ์สำหรับพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระคเณศร์ หรือพระพิฆเนศวรเทพเจ้าผู้ที่เศียรเป็นช้าง ซึ่งเป็นเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ กระประพันธ์ และเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งมวล เทวาลัยคเณศร์ตั้งอยู่ที่สนามหญ้าพระที่นั่ง

พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดศิลปวิทยาการ และการประพันธ์เป็นพิเศษ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวาลัยคเณศร์ไว้ ณ ที่อันเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับบวงสรวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ และเมื่อมองจากพระที่นั่งพิมานปฐมจะเห็นพระปฐมเจดีย์ เทวาลัยคเณศร์ และพระที่นั่งพิมานปฐมอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

เทวาลัยคเณศร์-2   เทวาลัยคเณศร์-3   เทวาลัยคเณศร์-4   เทวาลัยคเณศร์-5   เทวาลัยคเณศร์-6   เทวาลัยคเณศร์-7   เทวาลัยคเณศร์-8