เจดีย์แหลมสอ

เจดีย์แหลมสอ

สถานที่ : เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เจดีย์แหลมสอตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดแหลมสอ มีเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามตั้งอยู่ริมทะเล แสดงศิลปะสมัยศรีวิชัย เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยองค์พระเจดีย์ประดับประดาด้วยกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดแหลมสอตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ อยู่ระหว่างบ้านทะเลและบ้านพังกา บนถนนสาย 4170 จะมีป้ายบอกทางวัดให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจนสุดทางก็จะถึงวัดแหลมสอ

เจดีย์แหลมสอ-2   เจดีย์แหลมสอ-3   เจดีย์แหลมสอ-4   เจดีย์แหลมสอ-5   เจดีย์แหลมสอ-6