อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

สถานที่ : ตั้งอยู่บริเวณคลองหัวถนน บ้านท่าฉาง หมู่ที 3 ตำบลงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง เป็นพื้นที่กว้างใหญ่คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ ซึ่งต่อกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวรวมถึงการศึกษาวิจัย ต้นโกงกางเป็นกลุ่มของต้นโกงกางใบเล็กที่มีขาดสูงใหญ่ที่ยังคงเหลือแห่งเดียว ในประเทศไทย อยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะยิว หาดทรายแดง บนเกาะตาวัวดำเป็นหาดทรายที่มีสีออกแดงคล้ายอิฐ เกิดจากการทับถมของ เปลือกหอยนานาชนิดที่ถูกกระแสคลื่นพัดพามาทับถมไว้เป็นเวลานาน ประกอบกับทิวทัศน์ของโขดหินและป่าเขาที่สวยงาม อ่าวปอ บริเวณทิศใต้ของเกาะทรายดำ มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่เงียบสงบมีทิวทัศน์ของชายหาดและป่าชายเลนที่สวยงาม หาดหินงาม บริเวณรอบ เกาะไฟไหม้ พบเพียงแห่งเดียวในหลายๆเกาะ ในอุทยานแห่งชาติเกิดจากการทับถมของหินกลมมนหลายหลากสี ขนาดเล็กจำนวนมากเป็นเวลานาน เกิดแสงสะท้อนวาววับเมื่อยามกระแสคลื่นสาดซัด สะพานหินธรรมชาติ บนเกาะทะลุประติมากรรมทางธรรมชาติ โขดหินที่วางตัวสลับซับซ้อนและ หาดทรายที่ขาวสะอาดบริเวณเกาะช้าง

การเดินทาง :

ห่างจากกรุงเทพฯโดยถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ระยะทางประมาณ 612 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองระนองเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร จะถึงสุขาภิบาลหงาว แล้วเดินทางต่อไปอีก 6 กิโลเมตร

ท่าเทียบเรือ การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณหมู่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถใช้เส้นทางโดยทางเรือ ซึ่งปัจจุบันมี 2 เส้นทาง คือ
• ท่าเทียบเรือชั่วคราว บริเวณที่ทำการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ
• ท่าเทียบเรือของการองค์การสะพานปลา ตั้งงอยู่บริเวณท้องที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

 

รายละเอียด :

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ประกอบไปด้วยพื้นน้ำทะเล และเกาะน้อยใหญ่กว่า 15 เกาะ เช่น เกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดำ เกาะสน เกาะพยาม เกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะไฟไหม้ เกาะสองพี่น้อง และเกาะขาม เป็นต้น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหินกอง-ป่าคลองม่วงกลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว-ป่าคลองเกาะสุย รวมเนื้อที่ประมาณ 183,125 ไร่ หรือ 293 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำประมาณ 167 ตารางกิโลเมตร หรือ 104.375 ไร่ เริ่มดำเนินการสำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามนโยบายของกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบในการประกาศต่อไป

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-2   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-3   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-4   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-5   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-6   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-7   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-8   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-9  

การเดินทาง :