อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สถานที่ : อ.เมือง จ.ลำพูน

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน 24 ชั่วโมง

รายละเอียด :

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย

 

พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525

 

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-2   อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-3   อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-4   อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-5