อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

สถานที่ : หน้าประตูชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

งานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

รายละเอียด :

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูชุมพล อนุสาวนรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง สูง 250 เซนติเมตร หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี

ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา ในปีพ.ศ.2369 ท่านได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ โดยสามารถรวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ไม่ให้รุกล้ำเข้ามาตีกรุงเทพฯเป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 แห่งราชวงศ์จักรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี ท้าวสุรนารีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชทุกคน ผู้คนจากทั่วทุกถิ่นมักแวะเวียนกันมากราบนมัสการไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อกราบไหว้ขอพร เสมือนที่พึ่งทางใจของชุมชน

เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ย่าโมโปรดปรานเพลงโคราชมากที่สุด เพลงโคราชถือเป็นเพลงพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ต้องอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณของผู้เล่น เพลงโคราชมีท่วงทำนองการขับร้อง สัมผัสเป็นภาษาพื้นบ้าน (ไทยโคราช) และลีลาท่ารำประกอบทั้งรำช้าและรำเร็ว ที่สำคัญคือเพลงโคราชไม่มีเครื่องดนตรีประกอบในการเล่น เนื้อหาของเพลงโคราชขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเล่น และบางครั้งก็แล้วแต่เจ้าภาพที่หาเพลงโคราชไปเล่นเป็นผู้กำหนดว่าจะให้เล่นเรื่องอะไร ถือว่าเพลงโคราชเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบสานกันต่อไป เวลาประชาชนมาบนบานศาลกล่าวจึงมักบนด้วยเพลงโคราช จากฝีปากพ่อเพลงแม่เพลงโคราช บริเวณศาลาไม้หลังย่อมใกล้ ๆ อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรพลาดไปชม เพราะเป็นศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนโคราช

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-2   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-3   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-4   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-5   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-6   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-7   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-8  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 0 4421 3030 , 0 4421 3666

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/in...

การเดินทาง :