หมู่เกาะชุมพร

หมู่เกาะชุมพร

สถานที่ : หาดทรายรี เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ค่าธรรมเนียม : คนละ 40 บาท

การเดินทาง :

การเดินทางมาจังหวัดชุมพร สามารถเดินทางได้ตลอดปีและสามารถเลือกการเดินทางได้หลายวิธีดังนี้

• ทางรถยนต์ ใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) (ตามทางหลวงหมายเลข 4001) ผ่านจังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงสี่แยกปฐมพร เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดชุมพร (ก่อนถึงปากน้ำชุมพร แยกขวาไปหาดทรายรี จากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้งไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร ป้ายทางเข้าอุทยานฯ อยู่ซ้ายมือ)

• การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง สามารถใช้บริการได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) ควรจะสอบถามเวลาและสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางทุกครั้ง

• ทางรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง แล้วแต่ประเภทของขบวนรถ สามารถเลือกการเดินทางได้ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เนื่องจากมีขบวนรถหลายขบวนในแต่ละวัน โดยขึ้นรถไฟได้ที่สถานีกรุงเทพฯ และสถานีธนบุรี ควรจะสอบถามเวลาและสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางทุกครั้ง

**สามารถเช่ารถจากตัวเมืองชุมพรมาที่ทำการอุทยานฯ ราคาประมาณ 600 บาทการเดินทาง

 

รายละเอียด :

จังหวัดชุมพร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนบนสุดของภาคใต้มีอาณาเขตติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางทิศเหนือ จังหวัดระนอง ทางทิศตะวันตกและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางทิศใต้

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529 และดำเนินการสำรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการสำรวจปรากฏว่า จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะทียังคงความงดงามสมควรจะได้มีการกำหนดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ

หมู่เกาะชุมพร-2   หมู่เกาะชุมพร-3   หมู่เกาะชุมพร-4   หมู่เกาะชุมพร-5   หมู่เกาะชุมพร-6   หมู่เกาะชุมพร-7   หมู่เกาะชุมพร-8   หมู่เกาะชุมพร-9   หมู่เกาะชุมพร-10   หมู่เกาะชุมพร-11   หมู่เกาะชุมพร-12   หมู่เกาะชุมพร-13   หมู่เกาะชุมพร-14   หมู่เกาะชุมพร-15   หมู่เกาะชุมพร-16   หมู่เกาะชุมพร-17   หมู่เกาะชุมพร-18   หมู่เกาะชุมพร-19   หมู่เกาะชุมพร-20   หมู่เกาะชุมพร-21   หมู่เกาะชุมพร-22  

ผู้เขียน :

• อุทยานฯ หมู่เกาะทะเลชุมพร ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานฯ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.
• นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเช่าเรือไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ชมหิ่งห้อยที่คลองจระเข้ ชมหมู่บ้านประมงอีเล็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โทร. 0 7755 8144-5