สวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์สงขลา

สถานที่ : เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.

ค่าธรรมเนียม : ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ เช่น อูฐ นกชนิดต่างๆ วัวแดง เสือ จระเข้ ฯลฯ นอกเหนือจากสัตว์ป่าชนิดต่างๆอันควรค่าแก่การศึกษา สวนสัตว์สงขลายังมีจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ จุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลา

รายละเอียด :

เป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่เป็นภูเขาเล็กๆ หลายลูก มีถนนลาดยางโดยรอบและแยกชนิดสัตว์ไว้เป็นหมวดหมู่

สวนสัตว์สงขลา-2   สวนสัตว์สงขลา-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 7433 6038-40

เว็บไซต์ : www.songkhlazoo.com