สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์

สถานที่ : ระหว่าง ถ. เจริญกรุง ตัดกับ ถ.ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 8.00-16.30 น
วันหยุดทำาร : อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
บริเวณสวน : ทุกวัน 5.00-20.00 น.

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กิจกรรม :

หมอต้นไม้ : รักษาต้นไม้

 

การเดินทาง :

รถประจำทาง : 1 3 6 9 12 25 32 43 44 47 48 53 60 82 91 123
รถปรับอากาศ : 8 9 25 44 91 506 507 512
ท่าเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าช้าง

 

รายละเอียด :

เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญรมย์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับบในปลายรัชสมัย แต่ทรงสวรรคตก่อนที่จะเสด็จไปประทับ

พระราชวังสราญรมย์ได้ใช้เป็นที่ประทับของพระบามวงศานุวงศ์และเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นที่จัดงานฤดูหนาวตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดเกล้าฯ มอบให้รัฐบาล เพื่อให้คณะราษฏรใช้เป็นที่ทำการและเป็นที่ตั้งสมาคม “สโมสรคณะราษฎร” เมื่อถึงปี 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบให้เทศบาลกรุงเทพฯ จากนั้นได้มีการปรับปรุงบริเวณพระราชอุทยานให้เป็นสวนรุกขชาติและสวนสาธารณะมาจนถึงปัจจุบัน

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ อยู่กลางอุทยานค่อนไปทางทิศใต้ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระอิฐและเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระองค์ ตัวอนุสาวรีย์ทำจากหินอ่อน มีจารึกพระราชประวัติและคำอาลัยของรัชกาลที่ 5 เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยจารึกลงบนแผ่นหินอ่อนเป้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เป็นศาลเก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเก๋งจีนทรงหกเหลี่ยมสูง 3 ชั้น

โรงเรียนต้นไม้ เปิดสอนและอบรมเรื่องต้นไม้ เช่น การปลูกไฮโดรโปนิค (ไม่ใช้ดิน) การจัดสวน การขายพันธุ์ ฯลฯ

สวนสราญรมย์-2   สวนสราญรมย์-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : (662) 221-0195 , 222-1035
โทรสาร : (662) 222-1035