ศาลาไหมไทย

ศาลาไหมไทย

สถานที่ : ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : เปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวันในเวลาราชการ

การเดินทาง :

จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ (ขอนแก่น-โคราช) ๔๔ กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่สี่แยกบ้านไผ่เข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ไปอีก ๑๑ กิโลเมตร ศาลาไหมไทยอยู่ทางซ้ายมือ (ตรงข้ามกับหนองกองแก้ว หนองน้ำงดงามของอำเภอชนบท)

 

รายละเอียด :

เป็นศูนย์ศึกษา ศูนย์พัฒนา และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ได้พระราชนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี"

ภายในศาลาไหมไทย มีการรวบรวมผ้าไหมไทยทั้งลายโบราณ ลายประยุกต์ และผลิตภัณฑ์ลายผ้าไหมแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องจำหน่ายผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งจัดแสดงในรูปของจริง และผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ (e - Museum) มีห้องประชุมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถจุคนได้ถึง 40 คน ที่สำคัญ คือ มีห้องทรงงาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จมาเปิดศาลาไหมไทยหลังนี้ นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยทรงอีสาน ซึ่งแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอีสาน โดยจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ แบบดั้งเดิม มีการสาธิตการเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมด้วยมือ

ศาลาไหมไทย-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร: (043) 286160

เว็บไซต์ : http://www.kvc.ac.th

การเดินทาง :