วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)

วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)

สถานที่ : รอบๆกรุงเทพ

หมวดหมู่ : เส้นทางการท่องเที่ยว

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เช้า : เยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน : ชมศิลปะและโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

เย็น : ชมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจาก สยามนิรมิต

วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)-2   วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)-3   วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)-4   วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)-5   วันเดียวเที่ยวกรุงเทพ (มหัศจรรย์กรุงเทพมหานคร)-6