วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)

วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)

สถานที่ : 1318 ซอยวานิช 2 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : มิสซาวันจันทร์ - เสาร์ 6.00 น.
วันอาทิตย์ มี 3 รอบ เวลา 6.15 น., 8.00 น. และ 10.00 น.

สิ่งที่น่าสนใจ :

โบสถ์คริสต์เก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบนีโอโกธิค เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวคริสเตียนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพ

รายละเอียด :

“วัดกาลหว่าร์” เป็นวัดเก่าแก่มีความเป็นมาจะเรียกได้ว่าพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว จากประวัติศาสตร์ ทำให้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า เป็นวัดคาทอลิกคู่กรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้

เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง ต้องรู้จักที่มาของ “คาทอลิก” ในประเทศไทยเสียก่อน ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อยุธยา ก่อนที่พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศจะมาถึงนานพอดู และพวกนักบวชคณะต่าง ๆ เช่น คณะดมีนีกัน และคณะอื่น ๆ จึงเข้ามาภายหลัง และแต่ละคณะก็จะมีการสร้างวัด และบ้านของตนเอง

ครั้นเมื่อทางสันตะสำนัก (กรุงโรม) ประกาศแต่งตั้งประมุขมิสซังสยาม อันได้แก่ คณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส จึงทำให้ชาวโปรตุเกสแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งยอมรับอำนาจการปกครองของบรรดาประมุชมิสซังฯ ส่งบุตรหลานเข้าเรียน และช่วยเหลือกิจการของมิสซัง เช่น ที่บ้านเณรเล็กนักบุญยอแซฟ (บ้านเณรแห่งแรกในกรุงสยาม ที่อยุธยา) และบ้านเณรใหญ่ อีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ยอมรับอำนาจของประมุขมิสซัง และชาวฝรั่งเศส จะยอมรับเฉพาะพระสงฆ์ชาวโปรตุเกส

ปี ค.ศ. 1767 ทหารพม่าบุกเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา พวกพระสงฆ์โปรตุเกสยอมมอบตัวแก่ทหารพม่า ส่วนพระสังฆราช และพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสถูกจับเป็นเชลย วัดนักบุญยอแซฟถูกทำลาย ทรัพย์สมบัติถูกยึดไปมากมาย บรรดาคริสตังชาวโปรตุเกสและชาวญวณจำนวนหนึ่งที่รอดจากการถูกจับ หรือถูกฆ่า ได้พากันอพยพลงมายังบางกอก (กรุงเทพ) โดยล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยา

กลุ่มชาวโปรตุเกส ที่ไม่ยอมรับอำนาจของพระสังฆราชประมุขมิสซัง ได้นำเอาทรัพย์สมบัติไปด้วย และในบรรดาสมบัติดังกล่าวนั้น มีรูปปั้นมีค่ายิ่งสองรูป รูปแรก คือ รูปแม่พระลูกประคำ (คือรูปที่ใช้แห่ทุก ๆ ปี ในโอกาสฉลองวัดในปัจจุบันนี้) อีกรูปหนึ่ง คือ รูปพระศพของพระเยซูเจ้า (ซึ่งใช้แห่กันทุกปี ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ จนปัจจุบัน)

วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-2   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-3   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-4   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-5   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-6   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-7   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-8   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-9   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-10   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-11   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-12   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-13   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-14   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-15   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-16   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-17   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-18   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-19   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-20   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-21   วัดแม่พระลูกพระคำ (โบสถ์กาลหว่าร์)-22  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์: 0-2266-4849,0-2236-2727
โทรสาร: 0-2639-6884
E-Mail Address:
ติดต่อสำนักงานวัด : rosary@catholic.or.th

เว็บไซต์ : http://rosary.catholic.or.th/