วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร

สถานที่ : บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ "วัดมหาสุทธาวาส" วัดนี้เริ่มสร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสุทัศนเทพวราราม"

ที่พระวิหารมี "พระศรีศากยมุนี" เป็นพระประธานซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริดถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา

กิจกรรม :

คติ "วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป"
เครื่องสักการะ ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม

 

การเดินทาง :

การเดินทาง
โดยรถประจำทาง สาย ๑๐, ๑๒, ๔๒
รถปรับอากาศ สาย ปอ. ๑๐, ๑๒, ๔๒

 

รายละเอียด :

วัดสุทัศเทพวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอามามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ “วัดมหาสุทธาวาส” วันนี้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2350 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสุทัศเทพวราราม”

ที่พระวิหารมี “พระศรีศากยมุนี” เป็นพระประธานซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริดถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยาบานประตูใหญ่ของพระวิหารสลักไม้สวยงามรอบพระวิหารมีถะ หรือเจดีย์ศิลาแบบจีนตั้งอยู่บนฐานทักษิณ เป็นถะ 6 ชั้น จำนวน 28 องค์ มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระประธานปางมารวิชัย ใหญ่กว่าพระที่หล่อในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องค์อื่นๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่งดงามมาก พระอุโบสถนี้นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธเสรฏฐมุนี เป็นพระประธานที่หล่อด้วยกลักฝิ่นเมื่อ พ.ศ. 2382 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน

วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-2   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-3   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-4   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-5   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-6   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-7   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-8   วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร-9  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.9wat.net/