วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

สถานที่ : ปากคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

สิ่งสำคัญภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เกิดทรุดทังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างแล้วเสร็จในสมับรัชกาบที่ 5 นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถที่ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และหอไตร ศิลปะสมัยอยุธยาบานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ

กิจกรรม :

คติ "เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล"
เครื่องสักการะ ธูป ๙ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๓ ดอก

 

การเดินทาง :

รถประจำทางที่ผ่าน สาย ๑๕, ๗, ๔๘, ๕๐๘, ๘

 

รายละเอียด :

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดสระแก รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โปรดให้ขุดคลองรอบพระอารามและพรราชทานนามว่า วัดสระเกศ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอารามและสร้างสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม เช่น พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง

 

 

ในส่วนของพระอาราม มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ๆ เช่น พระอุโบสถซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนในสมัย รัชกาลที่ ๓ แต่ชำรุดจึงมีการลบเขียนใหม่ใน รัชกาลที่ ๗ เป็นภาพทศชาติ ภาพมารผจญและภาพไตรภูมิ รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาตั้งประจำทั้ง ๘ ทิศ ซุ้มเสมาที่วัดสระเกศเป็นทรงกูบช้างหรือซุ้มหน้านางประดับกระเบื้องงดงามถือ เป็นแบบอย่างทางศิลปะ


< หอไตรที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา >

นอกจากนี้ยังมีหอไตร สมัยรัชกาลที่ ๑ บูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๓ เดิมอยู่กลางสระน้ำ สร้างด้วยไม้เฉลียงรอบ บานประตูหน้าต่างแกะสลักอย่างสวยงาม

 

 

 

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร-2   วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร-3   วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร-4   วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร-5  

ผู้เขียน :

การเตรียมตัวก่อนไปวัด
๑. จัดทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล
๒. ทำจิตใจให้แจ่มใส โดยการระลึกถึงบุญกุศล และคุณงามความดีที่เคยทำมา
๓. รำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ทำใจให้บริสุทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.9wat.net