วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่

วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่

สถานที่ : จ.แพร่

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

 

ตั้งอยู่บนถนนน้ำคือ ริมคูเมือง สร้างขึ้นสมัยเดียวกับวัดจอมสวรรค์ เดิมชื่อ วัดจองกลาง เป็นวัดศิลปะแบบพม่าที่สวยงามแปลกตา ทั้งศาลาการเปรียญ โบสถ์ และเจดีย์ มีพระพุทธรูปหินอ่อนทรงเครื่องแบบพม่า สร้างอย่างสวยงามวิจิตรพิสดารมาก วัดแห่งนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์พม่าที่เดินทางเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศไทยอีกด้วย

 

 

วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่-2   วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่-3   วัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่-4  

การเดินทาง :