วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

สถานที่ : 258 ซ.เอกชัย4 ถ.เอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : บริเวณวัด:ทุกวัน 5.00-20.00 น.
โบสถ์: ทุกวัน 8.00-9.00 น.
16.30 -18.00 น.

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเดินทาง :

รถประจำทาง:10 43 120

รถปรับอากาศ: ปอ.พ.9

ท่าเรือ:
1. เรือหางยาวโดยสาร:ท่าราชินี
(ปากคลองตลาด)
<-->ท่าวัดราชโอรสฯ เที่ยวไป8.00น. เที่ยวกลับ 17.00น.
2.เรือหางยาวโดยสาร:ท่าราชินี
(ปากคลองตลาด)<->ท่าวัดปากน้ำ
<->รถโดยสารประจำทาง

 

รายละเอียด :

ตั้งอยู่ริมคลองสนามชัยฝั่งตะวันตกสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เดิมชื่อ “วัดจอมทอง” เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 เนื่องจากพระองค์ทรงนิยมศิลปกรรมแบบจีนมากสิ่งก่อสร้างและ ศิลปะการตกแตงภายในวัดจึงมีความโดเด่นของศิลปะจีนเป็นอย่างมาก
วัดนี้นับเป็นวัดแรกที่สร้างโบสถ์วิหารโดยไม่มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ รวมทั้งการประยุกต์ศิลปกรรมนั้นทำได้อย่างประณีต กลมกลืนงดงามอย่างมาก

พระอุโบสถ์ หลังคา 2 ชั้นแบบจีนมุงกระเบื้องสีแบบไทย หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตอนบนประดิษฐ์เป็นภาพทิวทัศน์มีบ้านเรือน ภูเขาลำธาร วัว กิเลน ต้นไม้ ฯลฯ ซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายดอกเบญจมาศปูนปั้น ส่วนพระประธานนั้นสร้างได้งดงามกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นในสมัยเดียวกัน โดยประดิษฐานภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตร ( พระมหาฉัตร 9 ชั้น ) ซึ่งจะมีเฉพาะวัดที่มีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์บรรจุเท่านั้น

พระแท่นปะทับ ณ ต้นพิกุล อยู่ใต้ต้นพิกุลใหญ่หน้าพระอุโบสถ์ เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งเสด็จมาทรงคุมงานและตรวจการก่อสร้างหรือประพาสวัด

พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปูนปั้น ผนังด้านนอกรอบพระระเบียงจารึกตำรายาและตำราหมอนวด บานประตูและหน้าต่างด้านนอกประกอบด้วยปูนปั้นเซี่ยวกางแบบไทยยืนอยู่บนประแจจีน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์ : (662) 415-2286 893-7274
แฟกซ์ : (662) 893-7273