วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

สถานที่ : ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันในนาม วัดระฆัง" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อ "วัดบางหว้าใหญ่" เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงเรียกว่า "พระประธานยิ้มรับฟ้า" นอกจากนี้ยังมีหอไตรเป็นรูปเรือนสามหลังแฝด ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สำคัญหลายแห่ง

รายละเอียด :

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม (วัดระฆัง) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่า “วัดบางว้าใหญ่” เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า “พระประธานยิ้มรับฟ้า” นอกจากนี้ยังมีหอไตรเป็นรูปเรือนสามหลังแฝด ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สำคัญหลายแห่งทั้งบานประตู และฝาผนังรวมทั้งตู้พระไตรปิฏกสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

< พระประธานยิ้มรับฟ้า >

วัดระฆังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณโด่งดังมากแต่อดีตจวบจนปัจจุบันการไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ เพื่อขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชรเมื่อสวดจบแล้ว ปักธูปที่กระถางและปิดทองที่รูปปั้น แล้วอย่าลืมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร-2   วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร-3   วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร-4   วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร-5  

ผู้เขียน :

การเตรียมตัวก่อนไปวัด
๑. จัดทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล
๒. ทำจิตใจให้แจ่มใส โดยการระลึกถึงบุญกุศล และคุณงามความดีที่เคยทำมา
๓. รำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ทำใจให้บริสุทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.9wat.net/