วัดยานนาวา

วัดยานนาวา

สถานที่ : งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

วัดยานนาวาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านใต้บ้านอู่อันเป็นแหล่งต่ออู่สำเภาและซ่อมแซมเรือสำเภาเมืองบางกอก เดิมมีชื่อว่า “วัดคอกควาย” สันนิษฐานว่าได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง จนล่วงเข้าสู่สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดคอกกระบือ” และทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 3) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้ที่วัดแห่งนี้เป็นสำเภาจีนมีพระเจดีย์ 2 องค์อยู่บนเรือ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่าง

วัดยานนาวา-2   วัดยานนาวา-3