วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์

สถานที่ : ตั้งอยู่ที่ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

วัดมเหยงคณ์สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) เมื่อ พ.ศ. 1981 สถาปัตยกรรมเป็นแบบรังกาคือ เจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานมีช้างล้อมรอบ เจดีย์รากก็เป็นทรงระฆัง วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในพระเจ้าอยู่ท้ายสระ พ.ศ.2252 ระหว่างนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงวัดเพื่อประทับทอดพระเนตรการปฏิสังขรณ์ซึ่งกินเวลาถึง 3 ปีเศษ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดเกล้าฯให้มีการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ถึง 7 วัน ตามพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ไว้ว่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2112 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ตั้งทัพหลวงบัญชาการอยู่ ณ วัดมเหยงคณ์แห่งนี้ ระยะเวลาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยานานถึง 9 เดือน

วัดมเหยงคณ์-2   วัดมเหยงคณ์-3   วัดมเหยงคณ์-4   วัดมเหยงคณ์-5   วัดมเหยงคณ์-6   วัดมเหยงคณ์-7   วัดมเหยงคณ์-8   วัดมเหยงคณ์-9   วัดมเหยงคณ์-10  

รายละเอียดเพิ่มเติม :