วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สถานที่ : ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

กิจกรรม :

คติ "ร่มเย็นเป็นสุข"
เครื่องสักการะ ธูป ๙ ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว ๑๑ แผ่น

 

การเดินทาง :

การเดินทาง
รถประจำทาง สาย ๑๒, ๔๔, ๘๒, ๙๑
รถปรับอากาศ สาย ปอ. ๑๒, ๓๒, ๔๔, ๙๑, ๕๑

 

รายละเอียด :

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม “วัดโพธิ์”
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ “วัดโพธาราม” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบูรณะและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างประเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา  ต่อมาใน พ.ศ. 2377  รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระเจดีย์ แล้วพระราชทานนามว่า “พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ” และทรงสร้าง “พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกนิธาน” เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 และทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์เป็น “มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน” จึงโปรดเกล้าฯให้รวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้บริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้


ที่วัดโพธิ์มี “พระพุทธเทวปฏิมากร” ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ใต้ฐานชุกชี บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด และองค์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนพื้นพระบาทประดับมุก เป็นภาพมงคล 108 ประการ นอกจากนั้น  วัดโพธิ์ยังมีเจดีย์ทั้งสิ้น  99 องค์ ถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และมีพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล คือ รัชการที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 


ในปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาการแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-2   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-3   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-4   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-5   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-6   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-7   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-8  

ผู้เขียน :

การเตรียมตัวก่อนไปวัด
๑. จัดทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล
๒. ทำจิตใจให้แจ่มใส โดยการระลึกถึงบุญกุศล และคุณงามความดีที่เคยทำมา
๓. รำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ทำใจให้บริสุทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.9wat.net