วัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก)

วัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก)

สถานที่ : ถ. สีลมช่วงที่ตัดกับ ถ. ปั้น,บางรัก

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

• สถาปัตยกรรมของวัด ตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายอันงดงามและศิลปะโบราณ เช่น การแกะสลักหิน ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของวัดทางตอนใต้ของอินเดีย
• ภายในโบสถ์ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ 3 องค์ ได้แก่ พระอุมาเทวี พระขัณฑกุมาร และพระพิฆเนศ ทั้งสองเป็นพระโอรสของพระแม่อุมาเทวี
• นอกจากนี้ยังมีแถวรูปปั้นต่าง ๆ ได้แก่ พระศิวะ พระศิวะ และเทพในลัทธิฮินดูอีกหลายองค์ รวมทั้งพระพุทธรูปในพุทธศาสนา

การเดินทาง :

รถประจำทาง สาย 15, 77, 115, 163, 164 ปอ. 76, 77, 117, 504, 514, 544, และ 547

 

รายละเอียด :

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นวัดของศาสนาอินดู นิกายศักติ นับถือเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีเป็นเทพสูงสุด สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวอินเดียที่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ

วัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก)-2   วัดพระศรีอุมาเทวี (วัดแขก)-3  

ผู้เขียน :

เครื่องสักการะเจ้าแม่อุมาเทวีจะประกอบด้วยพวงมาลัย 1 พวง มะพร้าวอ่อน 1 ลูก และกล้วยน้ำว้า 1 หวี จำหน่ายใยราคาชุดละ 50 บาท ข้อปฏิบัติอีกอย่างของการไหว้เจ้าแม่คือ เมื่อเข้าในบริเวณวัดแล้วต้องถอดรองเท้าด้วย