วัดพระราม

วัดพระราม

สถานที่ : ถนน ศรีสรรเพขญ์ จ.อยุธยา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : 8.00 - 18.00 น.

การเดินทาง :

ริมถนนพระศรีสรรเพชญ์ หรืออยู่ ตรงข้ามวิหาร พระมงคลบพิตร

 

รายละเอียด :

สมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดพระรามขึ้นตรงบริเวรที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระราชบิดา เมื่อพ.ศ. 1912 ต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและอีกครั้งหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึงมีฝีมือช่างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในปัจจุบัน วัดพระรามอยู่ติดกับบึงพระรามซึ่งเดิมเรียกว่าหนองโสนใกล้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และอยู่ทางทิศตะวันออกของวิหารพระมงคลบพิตรภายในวัดยังปรากฎซากวิหารใหญ่ องค์พระปรางค์ที่มีระเบียงโอบล้อม มีพระพุทธรูปศิลาปรักหักพังตั้งเรียงรายโดยรอบ และมีพระอุโบสถอย่ทางทิศเหนือ

วัดพระราม -2   วัดพระราม -3   วัดพระราม -4   วัดพระราม -5   วัดพระราม -6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :