วัดพระนอน

วัดพระนอน

สถานที่ : เชิงดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ริม ถ.ผดุงม่วยต่อ ตรงข้ามวัดก้ำก่อ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.

สิ่งที่น่าสนใจ :

สิ่งน่าสนใจ
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในจอง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะพม่าที่มีความงดงาม ประดิษฐานบนแท่นสูง 3 ม. มีขนาดความยาวตลอดองค์ 12 ม. สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาสิงหนาทราชาตามคติที่ว่าคนเกิดวันอังคารควรสร้างหรือบูชาพุทธไสยาสน์หรือพระนอน การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระนางเมียะ

โบสถ์หลังเก่า ตั้งอยู่ด้านหลังจอง เป็นโบสถ์เก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในราวปี พ.ศ.2469 เป็นหนึ่งในจำนวนโบราณสถานแบบไทยใหญ่เพียงแปดหลังในภาคเหนือที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2536 โบสถ์หลังนี้มีสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่งดงามมาก หลังคาเป็นเรือนยอดทรงปราสาทซ้อนสามชั้น มีโลหะฉลุลายตกแต่งตามเชิงชายและจั่วของหลังคาแต่ละชั้น ส่วนยอดหลังคาประดับฉัตรสีทองอย่างสวยงาม

พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่บนจอง จัดแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่พบในแม่ฮ่องสอน หนังสือธรรมภาษาไทยใหญ่หรือ “ลีกไต” ข้าวของเครื่องใช้โบราณทั้งของเจ้าเมือง ชาวบ้าน ชาวอังกฤษที่เคยเข้ามาทำไม้ และของทหารญี่ปุ่นที่เดินทัพเข้ามาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

รูปปั้นสิงห์คู่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหลังวัด ตรงเชิงบันไดขึ้นดอยกองมู แต่ปัจจุบันบันไดทางขึ้นนี้รกร้างเนื่องจากไปทางรถยนต์สะดวกกว่า สิงห์คู่นี้จัดเป็นประติมากรรมที่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ ตัวสิงห์ก่ออิฐถือปูนสูงประมาณ 3 ม. อยู่ในท่านั่งหันหน้าไปทางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เล่ากันว่าพญาสิงหนาทราชาและพระนางเมียะเป็นผู้สร้างขึ้น

สถูปบรรจุอัฐิเจ้าเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดติดกับวัดม่วยต่อ ในอดีตมีสถูปสี่องค์เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ พญาสิงหนาทราชา เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 1 เจ้านางเมียะ เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 2 พญาพิทักษ์สยามเขต เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 3 กับภรรยา และพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 4 กับภรรยา และพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 4 กับภรรยา แต่ปัจจุบันสถูปของเจ้าเมืองคนที่ 1 และ 2 ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วเหลือเพียงสถูปสององค์หลังเท่านั้น

การเดินทาง :

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จากตลาดสายหยุด ค่ารถ 10 บาท

 

รายละเอียด :

วัดพระนอน ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ สร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่ และเป็นพระนอนองค์ยาว 12 เมตร ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามมาก ตามประวัติเล่าว่าพระนางเมี๊ยะ ภริยาของพญาสิงหนาทราชาเป็นผู้สร้างขึ้น
ภายในบริเวณมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคืออาคารไม้หลังเก่า และรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ 2 ตัวเคียงข้างกัน สร้างโดยพญาสิงหนาทราชาตัวหนึ่ง และพระนางเมี๊ยะตัวหนึ่ง อยู่ระหว่างทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุกองมู เป็นสิงโตที่มีลักษณะงดงาม และสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการสอนวิปัสสนาอีกด้วย

วัดพระนอน-2   วัดพระนอน-3   วัดพระนอน-4   วัดพระนอน-5   วัดพระนอน-6   วัดพระนอน-7   วัดพระนอน-8   วัดพระนอน-9   วัดพระนอน-10   วัดพระนอน-11  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://thailandforvisitors.com

การเดินทาง :