วัดบ้านสองคอน

วัดบ้านสองคอน

สถานที่ : ตั้งอยู่ที่ อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

วัดศาสนาคริสต์ โรมันคาธอลิก) เป็นโบสถ์คริสต์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของศาสนิกชน อาคารสักการะสถานพระมารดา แห่งมรณสักขี หรือโบสถ์พระแม่ไถ่ทาส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง7ท่านที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

วัดบ้านสองคอน-2